La Empresa.
Ludopress s.l. és una editorial dedicada des del 1989 a publicar jocs de simulació histórica. També edita la revista Alea, una publicació especialitzada en el món dels jocs de simulació, tant de tauler com miniatures o jocs d'ordinador.

Ludopress va ésser creada amb l'intenció de proposar jocs de temàtica hispànica, fets per i per a wargamers del país, doncs fins al moment els jocs de temática espanyola havien estat poc i malament tractacts per les editorials "clàssiques" de tota la vida, bàsicament nord-americanes, i les empreses pioneres como NAC o TYR ja no existíen.